Slávnostné položenie základného kameňa fabriky na spracovanie kyslej kapusty

Slávnostné položenie základného kameňa továrne na spracovanie kyslej kapusty sa uskutočnilo 14. mája 2021.

Fabrika bude postavená v rámci projektu SKHU Local + 2, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Partner projektu zriadi závod na spracovanie kyslej kapusty, kde bude možné spracovávať väčšie objemy kapusty a taktiež sa zvýši kvalita miestnych produktov. Okrem podpory výroby cezhraničných výrobkov bude hlavným výsledkom projektu vytvorenie nových pracovných miest, ktoré sú pre mikroregión nevyhnutné z dôvodu pretrvávajúcej dlhodobej nezamestnanosti.