Učitelia z Košického kraja sa opäť školili

V Košiciach sa dňa 21.10.2021 konalo druhé kolo školenia Odborných garantov organizované Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s r. o. v rámci projektu „SKHU IT EDUCATION“. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s aktívnym využívaním LEGO® Education SPIKE™ Prime robotov, predstaviť LEGO® Education prístup k učeniu, plánovanie hodiny spojené s využívaním robotov, manažment triedy, praktické ukážky a i.
10 high school teachers from Michalovce, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Strážske, Gelnica, and Kráľovský Chlmec met at the Šrobárova 1 Grammar School in Košice. The training took place under the supervision of a university teacher FMFI UK, a graduate of LEGO Education Teacher Academy – Mgr. Pavel Petrovič. All secondary schools in the Košice Region were able to participate in the call "Increasing the level of education in the field of IT". The LEGO® Education SPIKE-Prime educational kits have thus won 16 winning secondary schools, where they will help students to expand their digital competencies, which will significantly improve their employability.