Učitelia z Košického kraja sa školili

V Košiciach sa dňa 14.10.2021 stretlo v priestoroch gymnázia Šrobárova 1 až 15 učiteľov stredných škôl z Košického kraja za účelom zlepšenia svojich zručností s LEGO Education SPIKE Prime. Školenie prebiehalo pod vedením vysokoškolského pedagóga FMFI UK, absolventa profesionálneho vzdelávania LEGO Education Teacher Academy – Mgr. Pavela Petroviča .
Školenie učiteľov bolo organizované Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným v rámci výzvy „Zvyšovanie úrovne vzdelávania v oblasti IT“ pre jej víťazov. Do výzvy vyhlásenej pod záštitou projektu SKHU IT Education sa mohli zapojiť všetky stredné školy v Košickom kraji. Edukačné sady LEGO Education SPIKE Prime tak poputovali až na 16 víťazných stredných škôl, kde budú slúžiť študentom na rozšírenie ich digitálnych kompetencií čo výrazne zlepší ich pozíciu na pracovnom trhu.